Sanctevra
Om landmärket
Namn Sanctevra
Även känt som Ruinerna, Kawazatris ruiner, djungelruinerna
Område Kawazatriskogen
Uppkomst Restaurerat av Ljusets Krigare.

Ursprungliga
byggare okänt.

Tidigare känt som enbart "Ruinerna", "Kawazatris ruiner" eller "djungelruinerna". Sanctevra är ett tempel beläget i djungelns mitt. Templet har restaurerats av flocken Ljusets Krigare, vilka har sitt revir där.

Utseende

Djupt in i Kawazatriskogens djungler ligger Sanctevra; ett tempel som under lång tid var känt som Kawazatris Ruiner. De urgamla fornlämningarna tros ha byggts någon gång under landets tidigaste historia, när religionen spelade en mycket större roll i vargarnas liv. Ruinerna består av sedan länge förfallna stenformationer, som en gång i tiden tros ha bildat stora salar och rum i sten. Gamla pelare och avbrutna torn står som höga, kantiga monument bland den snåriga växtligheten, och mycket av ruinerna är övervuxet av såväl stora träd som buskar och ormbunkar. Gamla stentrappor och valv reser sig på platsen, och överallt runtom de raserade delarna av ruinerna ligger stora stenblock och brutna formationer.

Idag har flocken Ljusets Krigare tagit platsen som sitt revir, och håller på att restaurera de gamla ruinerna till dess forna glans.

Historia

Text

Känt för

Text

Invånare

Bor vargar här permanent? Vilka bor här? Hur är det att bo här?

Kända NPCs

Text

Trivia

  • Text
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.