FANDOM


Serpier
Serpier rasbild
Basfakta
Namn Serpier
Storlek Liten
Vanliga krafter Kyla, Vatten
Färger Grå, blå, grönt och turkost i olika toner och mönster.
Övriga karaktäristiska drag Lång ormlik svans, ormartade ögon, m.m
Styrkor Snabba och smidiga i vatten.
Svagheter Uttorkning. Elektricitet.
Historia
Härstamning Drakarg/Drakvarg
Ursprung Möjligen norra Numoori.
IRL
Skapare Unknown
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Den till synes ovanliga serpiern har ett särpräglat utterlikt-utseende som formats av hur den har levt. Deras besynnerliga utseende har dock ofta gett dem ett orättvist rykte, och man jämför dem gärna felaktigt med ormar och onda demoner och andra väsen. Serpiern lever vanligen mer ensamma vid vattendrag så som insjöar, sjöar kärr och träsk, där de lever stilla liv i en nästan meditativ tillvaro. I samma eller intilliggande vattendrag har de vanligen familj och vänner som de kan ha en sporadisk kontakt med, men du kommer aldrig att hitta en serpier-flock, för de har inget behov av att leva så strukturerat. De söker sällan äventyr bortom sina vattendrag de föddes i och söker istället storhet i sitt egna sinne, mer än att söka en storhet för att kunna skryta inför andra. Serpiern dyrkar Kaito, och deras önskan är att göra Kaito stolt genom att bli ett med vatten. Exempel på egenskaper som värderas högt inom rasen är förmågor som att fånga fisk, hålla andan under vatten länge eller att simma fort

Särpräglade drag

Fysik

Det finns många sätt att beskriva en serpier. De skiljer sig mot en vanlig varg med sitt vagt utterlika utseende; en lång flexibel svans och en reptils pupiller. De har en mer rektangulär proportion med kortare ben och längre kropp, nacke och svans, där de har en långsmal kropp som är extremt smidig.

Serpiern har en kort päls som täcker hela kroppen. Pälsen kan vara i varierande toner och mönster mellan grått, grönt, blått och turkost. Pälsen är också både vattenavstötande och så tät och serpiern kan sova inbäddad i snö och is utan att ta skada.

De har smala vassa tänder, designade för att jaga mindre djur i vatten så som fiskar, grodor osv. De smala vassa tänderna lämpar sig inte för jakt av större djur, och kan heller inte dra eller släpa väldigt tunga djur, utan då går de av.

Mentalitet

Serpiern är en stolt och ädel ras med ett lugn över sig. Deras tillbedjan till Kaito gör att de ständigt söker perfektion i deras egenskaper och karaktär. De lever vanligen mer solitärt med en mer avgränsad social tillvaro, och söker sällan mer än så. Men de är fortfarande en väldigt vänlig varg, bjuder gärna på fisk om de får besök, och är öppna för andras synsätt och åsikter, men de kör sen i regel på sin grej och står för det.

Magier

De mest förekommande krafterna hos serpiern är kyla och vatten.

Övriga färdigheter

Seriper är väldigt köldtåliga, och med deras långa kroppar är de naturligt skickliga simmare.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

--

Den Mörka Åldern

--

Kraftåldern

--

Modern Tid

--

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

--