FANDOM


Silanni
Silanni rasbild
Basfakta
Namn Silannivarg
Storlek Mycket liten
Vanliga krafter Älvsand; vanligen sövande eller paralyserande
Färger Ljusa och färgrika
Övriga karaktäristiska drag Fjäril-, mal- eller trollsländelika vingar
Styrkor Kvicka och listiga. Snabba flygare. Färdas sällan ensamma
Svagheter Fysiskt små och svaga jämfört med andra raser. Sårbara vingar
Historia
Härstamning --
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Silannin är en märkbart liten ras, som utmärks av sina stora vingar. Vingarna liknar vanligast de hos fjärilar och malar, men kan även likna de hos trollsländor. Deras kroppar är nätta, med kortare ben och mindre öron. De har ett lätt skelett som gör det lättare för dem att flyga. Deras fällar kommer i många former, från tjockt fluffiga till lockiga eller släta. De kläs ofta av ljusa eller starka färger och mönster liknande de hos fjärilar.


Mentalitet

Silannin är en oftast vänligt sinnad, lekfull ras med en positiv attityd. Trots ett sött utseende, och en storlek som gör den till ett lovligt byte för många, så är silannin dock inte en ras att underskatta. De är kända för sin klipsket och sluga trick. De har lärt sig överleva genom många svåra tider, och att överlista och överleva sina fiender är för dem ingen konst.


Magier

Silannin äger den sällsamma blodsätten älvsand. Älvsanden är ett stoft som faller från silannins vingar, och det är vanligare att en silanni äger två olika sorters älvstoft som kraft än elementala krafter. Det är dock inte omöjligt för en silanni att ha elementkrafter, och krafter så som växter och vind är relativt vanligt.


Övriga färdigheter

Många har trollbundits av silannis söta utseende, vackra ord och sköna röster, vilket har gett rasen ett rykte om att locka andra vargar vilse. Kanske på skoj, kanske med dödligt resultat. En del påstår att det är silannis som har gett upphov till legender som bäckavargen och vargarået. Rasen ses trots det sällan som ond - att busa med fiender brukar inte ses som ondska. Silannis finner också styrka i antal och färdas sällan ensamma. En varg som bestämt sig för att jaga eller bråka med en till synes ensam silanni kan lätt överraskas av hur många de är, eller finna sig lurad in i en fälla.

På grund av sina söta utseenden och vackra sånger så påstås ibland silannis vara födda ur änglars tårar, men detta är inte sant.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

--

Den Mörka Åldern

--

Kraftåldern

--

Modern Tid

--

Övrigt

Älvringar

Ibland kan runda, upptrampade cirklar, så kallade Älvringar, i gräs och mark vara ett tecken på att silannis varit, eller är, i närheten. Det sägs att otur och sjukdom kommer följa den som korsar en älvring. Om det är en klipsk lögn för att skydda lyor från inkräktare, eller en ännu klipskare sanning är det nog ingen utom silanninarna själv som vet.


Ärftlighet och genetiska tendenser

Silannis vingar tros vara icke-dominanta. Det är därför troligare att en korsning med silanni föds utan vingar än med.


Flocken Lomodia

Flocken Lomodia är en stor flock i Ötamon bestående av silannivargar. Flocken bor i små boningar som med bland annat växtkrafter flätats och formats bland Ötamons träd, ovan mark. Måntemplet ligger inom Lomodias revir.