FANDOM


Silvervarg
Basfakta
Namn Silvervarg
Storlek Liten
Vanliga krafter Helande, Telepati, Silver
Färger Vanligen silverfärgade/grå i olika nyanser
Övriga karaktäristiska drag Lättbyggda
Styrkor Eventuella telepatiska förmågor
Svagheter Svagare fysiskt
Historia
Härstamning Unknown
IRL
Skapare Unknown
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Silvervargar är lätta och graciösa vargar som håller en stolt hållning genom dera historia som de värderar högt. De har vackert skurna drag i ansiktet och genom sina isolerade flockar där de kunnat leva i enskildhet så har de blivit en ras av visdom och språk mer än en ras för krig och fysisk ansträngning. SIlvervargarna är vanligen små vargar som i stort sett aldrig blir högre än medelstora vargar.

Mentalitet

En väldigt spirituell ras som tror på de övernaturliga och gudarna. Sätter stor vikt vid änglarna, och räds demonerna mycket, och religion ingår i den vardagliga rutinen. Religionen är en stor del av vargarnas identitet, och de ser det viktiga i livet omrking dem. De ser sig själva gärna som väktare eller de som värnar om religionen och de för dem heliga språket Lucarni, men ser det också som ett ansvar till att ta hand om och vägleda andra snarare än att se sig som förmer än andra. Det är en osjälvisk ras, men som hållit sig för sig själva för att skydda vad de bevarat så länge. Silvervargar vill aldrig ta andras liv om så kan undvikas, och vill alltid undvika strid.

Magier

Det finns mycket myter och legender kring vad en silvervarg sägs kunna. Det har länge sagts att de skulle vara giftiga av silver, men detta är endast en myt. Det finns dock silvervargar med kraften silver, och ursprunget till silvervargens väldigt silvriga päls är från platsen Silverpile, där de lärt sig hantera silvret i deras omgivning, men detta är idag ändå en relativt ovanlig kraft bland Silvervargarna då de sällan behövde denna kraft mer lämpad för strid, och silvrvargarna spreds till andra platser som saknade denna ovanliga mängd silver i mark och omgivning. 

En mer vanlig kraft är telepatiska krafter. Silvervargarna talar mycket med telepati mellan varandra, och i stort sett de flesta Silvervargarna har dessa förmågor. De kan te sig lite olika från varg till varg, men någon form av mental förmåga hör till vanligheten.

Ännu en kraft vanlig bland Silvervargar, som oftast talas om likt en myt, är att deras tårar innehåller helande förmågor. Detta är något som de flesta Silvervargar har gemensamt, men kanske inte alltid är medvetna om. Silvervargar har också i övrlag god kunskap kring helande växter, och har flera ritualer och böner de använder traditionellt vid helning. 

Telepatiska krafter samt helande krafter är med andra ord de abslut vanligaste krafterna eller magier som silvervargarna besitter, men även Silverkrafter förekommer hos ett fåtal mer begåvade. Det är sällan krafter utöver dessa förekommer bland silvervargarna, även de elemementala krafterna är relativt ovanliga om de förekommer alls.

Övriga färdigheter

Silvervargarna har utöver de vanliiga språket även kunskap i Lucarni, månvargarnas språk, som de ser som ett heligt språk. De har många gamla och för dem heliga sånger och böner på detta språk som de använde vid olika tillfällen.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

text

Den Mörka Åldern

text

Kraftåldern

text

Modern Tid

Idag är Silvervargen en ovanlig och skygg ras som håller sig gömd för de mesta, och det är allmänt känt att många tror att de helt enkelt är utdöda. Det har till och med skapats en underras till Silvervargarna i form av Kreschimvargarna som hedrar minnet av Silvervargarna och ser sig som Silvervargarnas efterträdare, även om de saknar de krafter som Silvervargarna har. Det finns dock små och splittrade familjegrupper av Silvervargar, som fortfarande är väl dolda för övrga omvärlden i Numoori.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

text