Skaevie (NPC flock)
Flockinfo
Ledare --
Moral Neutralt god
Område Snöslätten,

Norra Bergen

Sammanfattning

En neutralt god flock. De består till större delen av vintervargar, men har även medlemmar av bergsvarg, cestro och isvargshärkomst. De har en vanlig flockstruktur.

Mål och Filosofi

Text

Historia

Text

Medlemmar

Nuvarande

Ledare

 • Guhpie - Hona, Vintervarg
  Guhpie är sympatisk och rättvis; hon lyssnar och är förstående, men låter inte sitt medlidande förringa hennes plats som ledare.

Beta

 • Namm
  Text

Kända medlemmar

 • Namm
  Text

Tidigare

Döda

 • Namn - Orsak

Lämnat

 • Namn - Orsak

Förrädare

 • Namn - Orsak

Förvisade

 • Namn - Orsak

Relationer

Allierade

 • Flock

Fiender

 • Flock

Övriga av betydelse

 • Flock

Regler

Text

Rangsystem

Text

Trivia

 • Text
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.