Skuggfall Teater
Platsinfo
Namn Skuggfall
Område Azhekaslätten
Styrt av Tenebris
Grundat av Tenebris
Invånare Gladiatorer och andra tränande vargar bor tillfälligt i de omgivande barackerna.
Känt för Den stora amfiteatern som gett platsen sitt namn, och för föreställningarna och gladiatorstriderna som hålls där.

Skuggfall är ett relativt litet område beläget centralt på Azhekaslätten, en knapp dagsmarsch från samhället Civitas. Själva platsen är inte stor nog att kallas ett faktiskt samhälle, och antalet vargar som befinner sig här varierar stort beroende på eventuella tillställningar i den stora amfiteatern som gett platsen sitt namn.

Utseende

Skuggfall Teater, även känd som Skuggfall Arena, är en stor, oval amfiteater. Byggnaden är gjord av mörk sten från det närliggande Relictus. Själva amfiteatern är ungefär hundra meter tvärs över som längst, inkluderat de yttre väggarna, med ett arenagolv på ungefär femtio meter på längden. Den yttre fasaden består av två våningar av valv, placerade ovanpå varandra, separerade av en ornamenterad list i formen av ett spetsigt trätak i samma stil som i Civitas. På toppen av fasaderna har hål gjorts ner i de tunga stenarna, där långa pålar kan fästas. En stor kanvas av tätt hopsydda garvade djurhudar kan sedan spännas mellan pålarna för att skydda besökare från dåligt väder.

Innanför väggarna kläs Skuggfall Teater av trappformade säten, som följer runt hela teaterns insida. Sätena är separerade i fyra nivåer, eller balkonger, som ger alla åskådare så ohindrad överblick över arenagolvet som möjligt. I mitten av sätena på teaterns ena långsida finns en fyrkantig sittyta under tak, reserverad för utvalda viktiga besökare. Sätena nås via galleriet; otaliga trappor och gångar placerade under sätena, som leder till utgångarna. Ett mindre antal trappor leder till ett galleri beläget under mark dit vanliga besökare inte har tillträde. Gladiatorer och stridande vargar kan värma upp och vänta på sin tur att få strida i det undre galleriet. Från detta undre galleri leder sedan trappor upp till arenagolvet. Själva arenagolvet består av hårt packad jord.

I området runt amfiteatern har en samling mindre byggnader och träningsområden byggts åt det vargar som kommer hit för att träna eller delta i striderna. Dessa baracker är låga och enkla, med öppningar täckta av skyddande hudskynken och rymliga rum innanför som bäddats mjukt med halm och värmande djurfällar. Gladiatorer och stridande vargar får tillfälligt boende i dessa baracker, och rum eller byggnader som är över kan användas av besökare vid behov. Vid sidan om barackerna ligger flera upptrampade träningsytor, såväl helt öppna som omgivna av lägre murar och ett fåtal säten för åskådare.

Själva området i sig är inte särskilt märkvärdigt, utan det är amfiteatern som lockar besökare. Vid större event och strider så samlas det även en hel del byteshandlare på området som hoppas på att kunna tjäna något på besökarna. Närmast själva amfiteatern ligger ett smalt grönområde i formen av en oval runt själva byggnaden. Här växer planterade träd som ger god skugga under Azhekaslättens få soliga dagar, och skydd under de regniga. Byteshandlarna får inte lov att sätta upp stånd innanför detta grönområde för att hålla in- och utgångarna från byggnaden så fria som möjligt. Handelsstånden håller sig istället utanför trädgränsen, mellan barackerna och de mindre träningsplatserna.

Historia

Skuggfall Teater invigdes till stora fanfarer, där vargar från hela Numoori var inbjudna för att ta del i och se gladiatorstriderna (Augusti 2019). Efter invigningen har amfiteaterna använts vid flera mindre evenemang, såväl med stridande gladiatorer, som teaterframställningar.

Känt för

Skuggfall Teater är främst känt som en gladiatorarena, där vargar kan samlas och se på medan de stridande gladiatorerna kämpar. Platsen är också känd som en plats dit man kan komma och träna, och där en del föreställningar tar plats.

Invånare

Gladiatorer och andra tränande vargar bor tillfälligt i de omgivande barackerna. Där är inga permanenta boende i Skuggfall, men en del gladiatorer och anordnare kan bo i området under längre perioder åt gången.

Kända NPCs

  • Haru
    En kraftig hona med ett hett temperament. Hon är en av Tenebris officiella gladiatorer, och håller i en del träning när hon inte själv slåss eller arbetar som bodyguard för Teaterns värdinna, Nilo.

Trivia

  • Skuggfall Teater är baserat på den kända amfiteatern Colosseum i Rom.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.