FANDOM


Stäppvarg
Stäppvarg rasbild
Basfakta
Namn Stäppvarg
Storlek Liten
Vanliga krafter Snabbhet, solenergi, raseri, ljud, vind, elektricitet
Färger Gula, crème och rödbruna nyanser, fläckar
Övriga karaktäristiska drag Ofta slanka med flexibel rygg och långa, starka ben att springa fort med. Gepardlika i kroppen.
Styrkor Mycket snabba och kvicka
Svagheter Inte särskilt starka fysiskt. Överhettning av ansträngning. Ofta själviska
Historia
Härstamning Uråldrig ras
Sub-raser Grundras för flera yngre raser, bl.a: Ljudvarg och Sannistäppare/Solvarg
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell ras
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Till utseendet är stäppvargar generellt mindre än vanliga vargar, med förhållandevis längre, slankare kropp och längre ben. Deras kroppar är muskulösa och seniga, med flexibla ryggar och snabbt arbetande muskler som är utförmade för att springa snabbt. De har stora hjärtan och lungor, och kan till stor del liknas vid en gepard rent kroppsmässigt. Bland stäppvargar är det vanligast med fällar i gula, crème och rödbruna nyanser, med prickar och fläckar i olika mönster som kan liknas vid geparden, leoparden eller ocelottens tecken. Alla stäppvargar har inte fläckar, men det är ett karaktäristiskt drag som är väldigt vanligt hos renrasiga stäppvargar. En helt fläckfri renrasig stäppvarg förekommer nästan aldrig.

Mentalitet

Stäppvargarnas mentalitet varierar kraftigt från individ till individ. Det är dock vanligt med själviska drag.

Magier

Snabbhet är den absolut vanligaste kraften hos stäppvargar. Förutom snabbhet förekommer vanligen även krafter som raseri, solenergi och den ovanligare kraften ljudvågor. De har också lättare att få elementen elektricitet, jord och vind.

Övriga färdigheter

Stäppvargar kan med rätta kallas för vargarnas geparder, och är landets snabbast springande ras även utan krafter till hjälp. Deras hastighet är explosivt snabb, och i raka lopp är det få som kan mäta sig i snabbhet med en "Stäppare". Den fysiska ansträngningen av att springa så snabbt kan dock leda till ansträngningsöverhettning. Stäppvargar lever till stor del på mindre byten.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

Stäppvargen är en av de uråldriga raserna, men gjorde aldrig lika stort väsen av sig som de tre andra ursprungsraserna. De levde tillsammans med de andra urarterna; Gråvarg, Vitvarg, och Svartvarg.


Den Mörka Åldern

De höll sig avskiljda från de andra ursprungsraserna och undvek mycket av bråken och fientligheten som kom att drabba landet under den Mörka Åldern.


Kraftåldern

Rasen kom att utvecklas och bilda många av landets yngre raser.


Modern Tid

Det är inte ovanligt att fortfarande finna renrasiga individer av den här uråldriga rasen, och flera renrasiga flockar och familjer återfinns ännu i Numoori.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

En stäppvargs gener är generellt inte mycket starkare eller svagare än en vanlig vargs. Ibland kan fläckar framkomma med åldern på valpar efter stäppvargar där avkomman till synes fötts utan eller med bara ett fåtal fläckar.