FANDOM


Stenvargen är en stor, vagt björnliknande ras. Deras kroppar är tunga och grova, och benutväxter är inte ovanligt bland rasens individer. Trots sitt lätt monstruösa utseende är de ofta vänliga och de behöver sällan ryta till för att få respekt från sin omgivning.

Stenvarg
Basfakta
Namn Stenvarg
Storlek Medelstor-Stor
Vanliga krafter Sten
Färger Jordnära
Övriga karaktäristiska drag Benutväxter
Styrkor Starka, tunga kroppar, bra försvar.
Svagheter Långsamma, vatten
Historia
Härstamning Gråvarg
IRL
Skapare Unknown
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Stenvargen är en av de grövsta raserna i numoori, med sitt vagt björnlika utseende och tunga kroppar. Till färgen är de i jordnära nyanser.

Rasen är också känd för sina benutskott, som kan växa överallt på deras kroppar. Dock är det vanligast längst revbenen, ryggraden och på kraniet. Även sabeltänder är inte helt ovanligt, men mer reserverat till vissa delar av rasen.

Mentalitet

Det finns mycket att säga om denna bjässe till ras. Trots sitt ibland läskiga utseende är individerna otroligt vänliga och snälla, även mot främlingar. Rasen är primärt defensivt inriktad, både till kropp och tänk.

Det betyder inte att rasen klassas som God, men däremot är det sällan en individ ur denna ras kastar första slaget i en strid.

De ser sig själva som neutrala till sättet, även om många idag skulle vilja klassa dem som goda. Internt ser de ofta ner på att skada andra, och menar på att om man nu är så stor och så stark så ska man klara sig utan att behöva använda våld. Rasen generellt kanske inte tillhör de vassaste verktygen i boden, men de föredrar att lösa uppgifter utan att ta till våld.

Magier

Rasen har starka anlag för stenkrafter, och är en av de få raserna som kan ha kraften utan att det är en unik intern blodsätt. Däremot är deras pool av krafter utanför de två nämnda ganska liten, och de individer som begåvats med andra magier är i regel korsningar.

Stenvargarna har även en egen blodsätt. Trots sin defensiva natur så är ben-manipulation ett oförnekligt offensivt anlag hos rasen. Den är ovanlig, och individerna skryter sällan med kraften.

Övriga färdigheter

Deras kroppshyddor är kraftiga och starka, och deras rena fysiska styrka överträffar många andra rasers.

De kan inte heller simma utan sjunker - bokstavligt - som en sten i vatten.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

Inte mycket finns bevarat från denna tid. Inte ens Sacarii som sägs ha rests ungefär under denna tid av stenvargar är idag intakt.

Den Mörka Åldern

Något om rasen vid denna tidpunkt är omdiskuterad, men det är ryktat att stenvargen - eller stenvargens anfädrar - reste templet i Sacarii antingen under den mörka åldern eller ännu tidigare.

Kraftåldern

I en tid av stor rörelse och plötsliga förändringar, förblev rasen till stor del oförändrad. Den fick nytt blod i sig och det var kanske under denna tid som rasen erkändes som en egen och särställd ras vid namn Stenvarg.

Modern Tid

I modern tid är stenvargen den snälla jätten bland numooris raser, och inte helt sällan en källa till godhet i mörka tider - trots rasens trofasta neutralitet.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

text