FANDOM


Svartvarg
Svartv10
Basfakta
Namn Svartvarg
Storlek Liten - Medel
Vanliga krafter Inga, men bär vanligen mycket inre mörker
Färger Svart eller mörkgrå
Övriga karaktäristiska drag Röda, gula, gröna eller blå ögon
Styrkor Smart, lömsk
Svagheter Ljus och vänlighet, en plågad själ som sällan eller aldrig finner ro på grund av det inre mörkret
Historia
Härstamning Uråldrig ras
Sub-raser Grundras för många yngre raser, bl.a: Nattvarg och Skuggvarg
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell ras
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Genetiskt skiljer sig inte svartvargarna från gråvargar, och det finns de som skulle argumentera för att rasen svartvarg egentligen är en gråvarg. De skiljer sig inte fysiskt från den vanliga vargen i annat än att de alltid har mörka fällar, vanligen i svarta eller mörkt grå nyanser. Gråvargar kan också bära mörka fällar, men svartvargarna har alltid mörk päls, och har oftast klart röda, gula, gröna eller blå ögon. Det som skiljer en svartvarg från gråvargen är snarare det inre än det yttre.


Mentalitet

Svartvargarna bär ett stort inre mörker och är ofta lömska av naturen. Det är inte ovanligt att svartvargar föds till eller blir mörkervargar på grund av sitt inre mörker. De ses ofta som den ondaste av raserna, och att möta en genomgod svartvarg ses som i princip omöjligt. De är ofta väldigt stolta över sitt mörker, och kan bli väldigt arroganta. De är dock sällan helt nöjda med sina liv och kan på grund av det inre mörkret inte finna ro eller frihet i sig själva, utan söker ständigt mer styrka och makt. De kan beskrivas som att de söker hämnd för något som de inte längre minns.


Magier

De är oftast kraftlösa.


Övriga färdigheter

Då de vanligen bär på ett stort inre mörker och blir eller föds till mörkervargar är svartvargar ofta väldigt mottagliga för att bli besatta av demoner. Deras inre mörker ses ofta som en infödd ondska.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

Svartvargen är en av de uråldriga raserna, och är ursprunget till många yngre raser. Under den Tidiga Åldern kom urrasen att förgrenas och utvecklas till flera andra raser. Svartvargarna levde tillsammans med de andra urarterna; Gråvarg, Vitvarg, och Stäppvarg.


Den Mörka Åldern

Under den Mörka Åldern fick rasen stort fäste i Numoori, och bildade många starka svartvargsflockar. De orsakade många krig, och utrotade flera andra raser helt under den här tiden.


Kraftåldern

Svartvargarnas antal minskade kraftigt.


Modern Tid

Antalet renrasiga svartvargar är idag väldigt litet. Det sägs att det finns flockar med enbart svartvargar kvar, men ingen vet om det stämmer.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Svartvargens gener är varken starkare eller svagare än en gråvargs. De föds dock vanligen med mycket inre mörker, eller med en fallenhet att utveckla ett stort inre mörker.