Tenebris
Flockinfo
Ledare Grendel
Moral Strukturerat ond
Område Relictus
Officiella platser Civitas,

Skuggfall Teater

Allierade Jägarna, Måntemplet

Tenebris är en religiös flock som står för balans och en andra chans i både livet och döden. 

Mål och Filosofi

Balans. En andra chans. Där resten av Numoori fokuserar på ljuset står Tenebris som en motpol för att vågen inte ska tippa över. Tenebris är en religiös flock som övervägande tillber Tenrai, kaoset och mörkrets gud. Tenebris utgör även fasaden för ett växande vampyrnäste, vilket i dagsläget är okänt för resten av Numoori.

Medlemmar

Nuvarande medlemmar

Ledare

Beta

 • --

Gloriae

Primus

Cives

 • --

Valp

Vampyrer

 • Even - Helgon, "Huvudvampyr"
 • Zachary (?) - Evens skapelse
 • Aalex (NPC) - okänd skapare

Tidigare medlemmar

Avlidna

 • Rowen (vampyr, Evens skapelse) - Dödad av Jägarna
 • Arkal (vampyr, Evens skapelse) - Dödad av Jägarna
 • Tibast (primus) - Dog i gladiatorstrid
 • Aurora (gloriae) - Dödad av Nilo (okänt, tros ha förgiftats av en utomstående fiende)
 • Stephano (gloriae) - Dödad av Varya

Lämnat

 • --

Förrädare

 • Varya (vampyr, Evens skapelse) - Dödade Stephano och skadade Miranda innan hon flydde

Relationer

Allierade

 • Flocknamn
  Text

Fiender

 • Flocknamn
  Text

Övriga av betydelse

 • Flocknamn
  Text

Historia

Flockens historia började i Itrozo, långt innan Civitas och Skuggfall, då de bara var en samling individer med ett gemensamt mål: att bli vampyrer. Men redan här planerade Grendel och Even någonting större. Någonting bättre. 

Noterbara händelser
Åren motsvarar inte nödvändigtvis år i Numoori, utan är de år irl som händelserna rollspelades.

2017

 • Grendel och Even börjar skövla och plantera om i Relictus
 • Byggandet av Civitas påbörjas

2018

 • Byggandet av Skuggfall påbörjas
 • Arkal blir vampyr och går med i flocken
 • De flyttar från Itrozo till Civitas och blir officiellt Tenebris

2019

 • Civitas står färdigbyggt
 • Jordbävning; Event 2019
 • Aurora hämtar Juno och Minerva
 • Durian går med i flocken
 • Ivo går med i flocken
 • Nephania går med i flocken
 • Haru går med i flocken
 • Ivos och Auroras valpar föds
 • Invigning av Skuggfall; Minievent 2019
 • Tyrvi går med i flocken
 • Nilos valpar föds
 • Flyende vargar flockas till Civitas efter tempelattacken; Minievent 2019
 • Aurora leder en grupp till Yanamore
 • Varya blir kidnappad av Kolzak
 • Varya återvänder till Civitas
 • Varya lämnar Civitas, tydligt dräktig

2020

 • Varya återvänder hem, utan valpar
 • Varya blir vampyr
 • Aurora kidnappar Maksim
 • Medlemmar från Cirkeln söker efter Maksim på Tenebris mark
 • Sezja från Cirkeln dödas av Maksim
 • Kolzak från Cirkeln tillfångatas och görs till gladiator som straff för det han gjort
 • Tenn från Cirkeln dödas av Tistel
 • Tibast dör i en gladiatorstrid mot Kolzak
 • Tistel, Even och Nilo ändrar Kolzaks minnen och sopar igen Tenebris spår
 • Ivos och Auroras andra kull valpar föds
 • Aurora dödas av Nilo (okänt)
 • --
 • Stephano dödas av Varya, och Varya flyr från flocken som en förrädare

Regler

1. Flocken kommer i första hand
Utsätt aldrig flocken för onödiga risker: det finns redan tillräcklig många i Numoori som vill dess medlemmar illa.

2. Svik aldrig flocken
Flocken måste kunna lita på att du står bakom dem, att dina ord och handlingar är genuina och inte kommer utsätta någon för fara. Ett brott mot tillit är någonting som tas på ytterst stort allvar.

3. Slåss inte om rang
Flockens rangsystem baseras på tillit och lojalitet och är ingenting man har möjligheten att slåss om.

4. Skapa inte osämja
I en värld som redan vill dem ont behöver flockens medlemmar inte skapa mer osämja: varken inom flocken eller utanför den.

5. Rätt att uttrycka sig
Alla medlemmar har rätt att uttrycka sig och göra sig hörda, under förutsättningen att det inte bryter mot någon av de andra reglerna. Medan flockens ledare och dennes beta inte måste ha flockens åsikter i åtanke vid beslut är det ändå någonting som är bra att tänka på.

6. Möte med utomstående
Att träffa och umgås med utomstående vargar är någonting som uppmuntras, under förutsättningen att inga andra regler bryts. Information om vilka de är och var de håller till får ges ut, men de inre hemligheterna ska förbli hemliga.

7. Jakt
Jakt av byten sker dagligen, både för Tenebris och Civitas värdshus skull, och det är flockens ansvar att se till att det finns mat för de som behöver. Jaktlagen varierar, och mellan 5 och 10 individer från flocken samt frivilliga från Civitas invånare ingår i dem. Om ingenting annat sägs har alla medlemmar en skyldighet att vara delaktiga.

8. Rätt och skyldighet kring mat
Ju högre rang man har, desto tidigare får man äta. Flockledaren är den som äter först, och efter det går det i rangordning. Valpar äter tillsammans med sina föräldrar.

9. Vandring
Flockens medlemmar har rätten att röra sig i Numoori under förutsättningen att de meddelat och fått tillstånd från flockens ledare att ge sig ut på vandring. Detta är en förmån endast Gloriae och Primus har, då de visat att de går att lita på.

Ranger

Ledare
Flockens ledare och den som fattar alla slutgiltiga beslut, ofta med rådgivning av betan, och ser till att flocken håller ihop och fungerar. Denna individ är även den som rådgör med vampyrerna om detta skulle behövas.

Om den nuvarande ledaren dör eller väljer att avgå ges titeln till den som är mest lämpad för rollen. Vanligtvis är det betan som övertar ansvaret för flocken, men det är inte en garanti. Skulle det däremot misstänkas att ledares lojalitet är äventyrad kan vampyrerna och/eller flockmedlemmar välja att avsätta denne.

Beta
Betan fungerar som ledarens ställföreträdare och den som sköter alla beslut om denne skulle vara frånvarande. De fungerar även som ledarens rådgivare och närmaste man.

Betarollen är en roll som flockledaren ger till den individ som visat att den kan leda och ta hand om flocken i dennes frånvaro. Betan har på det stora hela samma uppgifter som ledaren, men saknar förmågan att ta slutliga beslut.

Gloriae
De som visat sin orubbliga lojalitet under en längre tid får rangen Gloriae. Utöver sina vardagliga uppgifter är det även dessa vargar som får de viktigare uppgifterna och uppdragen.

Primus
Primus är den rang som är ett mellanting av Gloriae och Cives, och deras uppgifter motsvarar detta.

Cives
Alla nykomlingar börjar här. Genom tid och arbete kommer möjligheten att stiga i rang att ges. Det är framför allt dessa individer som ser till att allting rullar på som det ska i Civitas.

Valpar
Detta är den enda rangen som styrs av ålder. En karaktär räknas som valp fram till dess att denne nått de äldre tonåren. Under valpens uppväxt bestämmer flockledaren, betan och valpens föräldrar (om dessa är närvarande) vad för riktning dess utbildning ska vara baserad på personlighet, krafter och engagemang. Detta gör att de integreras i sina uppgifter redan i början av tonåren. Dessa uppgifter är inte nödvändigtvis slutgiltiga.

Kultur

Stund av stillhet
Varje solnedgång ljuder en gongong från Civitas västra mur för att indikera början på stunden av stillhet: tillfället då Tenebris ledare beträder den stora böneplatsen innanför den inre muren för att tala med de Fem Jordliga Gudarna. Under denna tid stannar hela Civitas upp. Vargarna i staden sänker sina röster och stillar sina steg för att inte störa denna viktiga stund. Många tar även tillfället i akt för att själva be vid något av Civitas mindre böneplatser. Efter ett par minuter ljuder gongongen på nytt, och signalerar för staden att stunden är över, varpå liv och rörelse återgår till det normala.

Hyllning av Tenrai
Nymånen är en symbol för mörker, kaos, död och pånyttfödelse, och det är under denna måne flocken och Civitas invånare träffas innanför de inre murarna för att tillsammans hylla den Högre Gudomen Tenrai. Tenrai ses som den högsta gudomen i Tenebris strävan efter Balans, eftersom att han glömts bort av resten av Numoori. Av denna anledning är mötet med honom under nymånen extra viktigt.

Alla som närvarar samlas i tystnad, innan flockens ledare bestiger böneplatsens höjd för att tala till Tenrai å församlingens vägnar. Denne börjar med att tacka den Högre Gudomen för sin visdom, och för sin oändliga förståelse för livets alla svårigheter. Han tackas för att ha givit dem sina söner och döttrar, i formen av de mindre gudarna, som vakar över dem. Han tackas även för den andra chans de alla får trots att resten av världen glömt honom och hans del i Balansen. Tenrais mörker må vara vilt och oförutsägbart, men det är också en trygghet. Det är förändring, en kontrast till Meimeis och ljusets orubblighet. Hans mörker är förlåtande, och han är god.

Efter bönen sjungs en långsam hymn i Tenrais namn, under vilken ett offer förs fram. Offret är i formen av bytesdjur, vilkas blod spills över forumets stenläggning och böneplatsens grunda vatten färgas rött. De är en symbol för livets fragilitet, och för hur döden leder till pånyttfödelse. Ett tecken på Tenrais närvaro. De är alla, vargar som bytesdjur, endast dödliga och gör vad som krävs av dem av Gudarna för att överleva. Deras synder, i formen av att ta liv, är förlåtna.

Ledaren meddelar att de dricker av det blodade vattnet för att ta del av den cykel av död och pånyttfödelse som är Tenrais kaos, och att de som önskar är välkomna fram efter Helgonet. Medan Helgonet dricker av vattnet tackar ledaren honom för allting han gjort för Civitas, för flocken och för ledaren själv. När denne sedan tystnat är det fritt för de närvarande att komma fram för att ta del av cykeln. Fler långsamma hymner sjungs medan de som vill dricker av vattnet, innan stunden är över.

Hyllning av Meimei
Fullmånen är en symbol för ljuset, ordning och liv, och det är under denna måne flocken och Civitas invånare träffas innanför de inre murarna för att tillsammans hylla den Högre Gudomen Meimei.

Alla som närvarar samlas i tystnad, innan flockens ledare bestiger böneplatsens höjd för att tala till Meimei å församlingens vägnar. Denne börjar med att tacka den Högre Gudomen för sin godhet, och för chansen de alla fått i formen av sina liv. Hon tackas för att ha givit dem sina söner och döttrar, i formen av de mindre gudarna, som vakar över dem. Hon tackas även för sin förståelse över deras strävan efter Balans i en värld som saknar den. Meimeis ljus är förstående, och hon är god.

Efter bönen sjungs en hymn i hennes ära samtidigt som alla närvarande får hjälp med att tänka ett litet, flytande ljus. Ofta är det yngre vargar, bärandes på eldpinnar, som fått äran att assistera de andra. Helgonet är den första som placerar sitt ljus i böneplatsens grunda vatten. Därefter välkomnas resten av församlingen fram för att placera sina egna ljus i vattnet, och tillsammans får de hela platsen att likna en skinande himmel. Fler långsamma hymner sjungs medan ljusen placeras, innan stunden är över.

Begravning
Att vara dödlig innebär att förr eller senare stå öga mot öga med Chaibos, men det innebär inte att Civitas invånare står ensamma i en svår tid. Tenebris finns där för att assistera med de svåraste bitarna, och står för den dödes begravning.

Innan själva begravningen ens kan börja måste den döde förberedas. Detta görs samma dag som gravsättningen. Den avlidna vargen lindas, från nos till svanstipp, in i tunna hudar. Detta ger dem ett utseende som påminner om fjärilens puppa, och liksom puppan symboliserar detta väntan på att återfödas som någonting nytt i Chaibos och Tenrais rike. Om familjen önskar kan de själva stå för hudarna som den döde lindas in i, men om de antingen inte vill eller inte har råd med detta står Tenebris för materialet. Därefter har familj och vänner möjligheten att dekorera lindorna med färg samt utsmycka den avlidne med blommor och andra vackra ting.

Vid solnedgången samlas alla som närvarar i tystnad runt böneplatsen, och Tenebris ledare bestiger dess höjd. Bakom denne står en kista i sten, öppen och tom. Ledaren inleder med att berätta om den dödes liv; om vem de var och vad de gjorde, vad de betytt för sina nära och för Civitas. Därefter börjar kören sjunga en långsam hymn, medan den avlidne bärs in på en bår. Under sången läggs de i stenkistan som sedan förseglas.

Efter kören tystnat leder Tenebris ledare de närvarande i en bön. De ber för att Chaibos ska ta hand om den avlidne, och för att dennes väg till livet efter detta blir en väg fri från faror, fri från smärta, och från allt ont. Ledaren klargör att döden inte är slutet, även om det kan kännas så. Gudarna håller världen i balans, och balansen är inte alltid rättvis. Ibland behövs det mörker i en värld som är fylld av ljus. De som gått förlorade kommer alltid vara saknade, men lita på Gudarna. Lita på att de vet vad de gör, och livet kommer finna sin balans.

Tenebris ledare stiger ner från böneplatsens höjd, en signal för kören som börjar sjunga ännu en långsam hymn. De som tidigare burit båren lyfter upp stenkistan går mot Civitas katakomber. Efter dem går den dödes familj, och sist går flockens ledare. Medan processionen går mot katakomberna fortsätter kören sjunga långsamma hymner fram till de försvunnit ner i dem. Därefter skingrar sig de som närvarat och lämnar platsen.

Nere i katakomberna placeras stenkistan på en utvald plats, och om de som bar den inte tillför familj eller vänner lämnar de de sörjande. Ledaren tar ett sista farväl tillsammans med dem, och när de känner sig redo leder han dem ut.

Om den döde önskade att vaka i katakomberna även efter döden, eller om dess familj trodde sig veta att det var deras önskan, avlägsnas huvudet från kroppen i samband med lindningen. Det riktiga huvudet ersätts av ett i trä eller sten, för att ge sken av att kroppen fortfarande är intakt då kroppen bärs in för att läggas i kistan. Därefter skalas huvudet ner till benen, och skallen fästs sedan in i en av katakombernas väggar.

Trivia

 • Tenebris är en flock för alla spelare som vill leva ut sina Edgy™ drömmar i Numoori. Inkluderat vampyr-fantaster som vill spela på mörkt vampyrdrama. Kom och var med och skapa mörka, spännande historier som är precis så self indulgent som vi vill att de är.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.