FANDOM


Område: Träsket
Geografi
Namn Träsket
Storlek Knappt 15 mil från öst till väst. Ca 5 mil från norr till söder.
Angränsande Områden Öarna,

Eldskogen,
Acheratiskogen,
Stranden

Klimat Fuktigt och rått med kyliga vintrar och varma somrar.
Djurliv De flesta vanliga skogsdjur håller till i de fastare områdena, medan framförallt långbenta vadarfåglar, änder, fisk och groddjur trivs i de fuktigare delarna.
Flockar Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Utformning

Numooris träsk är ett stort våtmarksområde som ligger i anslutning till öarna. Närmast lövskogen består träsket till största del av fast men konstant fuktig mark. Här växer träden precis som i den omgivande skogen, men glesnar snart mot de fuktigare trakterna. Ju närmare öarnas bräcka vatten man kommer desto blötare blir det. En stor del av området består av vattenmassor täckta av växtlighet, ibland till den grad att det lätt går att luras att det är fast mark. Där marken är som fuktigast är området förvånansvärt öppet, med många vattengillande växter och ibland så djupt med vatten att en varg skulle behöva simma för att ta sig fram. Vattnet står näst intill stilla, vilket gör att det luktar en del, men inte förfärligt. På sina ställen kan bottnen under vattnet vara förrädiskt lerig och lätt suga tag i de som vandrar därigenom.

Klimat

Fuktigt och rått med kyliga vintrar och varma somrar.

Fauna

De flesta vanliga skogsdjur håller till i de fastare områdena, medan framförallt långbenta vadarfåglar, änder, fisk och groddjur trivs i de fuktigare delarna.

Flora

Kommer.


Landmärken och andra egenheter

---

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Legender och myter

---