Västra Bergen
Geografi
Namn Västra Bergen
Beläget Västra Numoori
Klimat Kallare i de nordligare delarna och på de högre topparna. Kyliga till kalla vintrar, och milda somrar. Ofta fuktigt och blåsigt.
Djurliv Örn, Kondor, och många mindre fågelarter. Harar, murmeldjur. Getter, lamor, hjortar. Björnar, pumor, sabeltandade tigrar.
Kända platser Sacrari
Flockar Jägarna


De Västra Bergen är en stor bergskedja i västra Numoori, som sträcker sig hela vägen från nordkusten och ner till det angränsande Norspiret. Det är inte en lika hög och snöklädd bergskedja som de Norra Bergen, men topparna når även här på sina ställen över såväl trädgränsen som molnen.

Utseende

De västra bergen utgör en gräns mellan Numooris centrala delar, och de karga västkustområdena. Bergskedjan sträcker sig från nordkusten, där den går samman med de norra bergen, och når hela vägen ner till det yngre Norspiret. Snö faller i större delen av bergskedjan, men ligger inte kvar hela året utom i de nordligaste och högsta delarna. Där är flera berg som når över trädgränsen, men majoriteten av de västra bergens toppar är lägre, med mer växtlighet och livligare fauna än de i norr. Där de västra bergen gränsar till Ötamon sträcker sig de uråldriga träden högt upp bland bergen och bidrar till de många moln som samlas här. Mot Zaote är bergen ofta blåsiga; starka vindar och oväder är vanligt.

Klimat

Kalla vintrar, särskilt i kedjans nordligare delar och på de högre topparna. Somrarna kan bli varma, men temperaturen är oftare ljum än faktiskt varm. Ofta fuktigt och blåsigt.

Djurliv

Många varierande arter av fåglar, harar och mindre gnagare. Getter, lamor och olika hjortdjur. Björnar, pumor och en del sabeltandade tigrar återfinns i området.

Historia

De västra bergen utgjorde tidigare Numooris västkust, och angränsade till havet. Efter den stora jordbävningen som skakade västkusten (2019) så kom landskapen runtom bergen att förändras, och idag omges bergen av land på både öst och västsidan.

Kända platser

  • Sacrari
    Mer om Sacrari ►
    Sacrari är en helig dal, belägen i de nordliga delarna av de västra bergen. Dalen är känd genom rykten och sagor, men det är få som faktiskt vet hur man hittar till dalen. De flesta som har besökt dalen har snarare hittat den av en slump.

Flockar

Flocken Jägarna har sitt revir i den heliga dalen Sacrari, i de nordliga delarna av bergskedjan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.