FANDOM


Vampyr
Basfakta
Namn Vampyr
Storlek --
Vanliga krafter --
Färger --
Styrkor Åldras inte. Förhöjda sinnen och fysiska förmågor. Läker snabbt.
Svagheter Solljus, eld, helig sång och bön. Kan inte beträda helig mark. Kräver vargblod för att inte dö.
Historia
Härstamning Alla vampyrer i Numoori idag härstammar från en av tre blodslinjer.
IRL
Skapare Skapad av Weed, utvecklad av Mikkis, Lin och MoonPhanter
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Ja och Nej.


Ja: Tillstånd krävs för att skapa en karaktär som redan är vampyr, t.ex. en äldre vampyr.

Nej: Tillstånd behövs inte om din karaktär blir förvandlad av en annan existerande vampyr.

Sammanfattning

Vampyren är en uråldrig varelse som kom till Numoori under den Mörka åldern. De ingår inte i gudarnas ordning som andra varelser, utan står utanför balansen i ett evigt limbo mellan liv och död. Vampyrer kan inte dö av ålder, och de drivs av en evig hunger som endast kan stillas av andra vargars blod. De kan inte beträda helig mark, och är förvisade från solens ljus. Solljus bränner dem värre än eld. Vampyrer förlorar alla sina tidigare magiska krafter, men får istället förhöjda fysiska förmågor över det hos vanliga dödliga vargar. Alla vargar, oavsett ras, kan förvandlas till vampyrer.

Fysik

En vampyrs fysik varierar beroende på vad för ras vampyren var som levande, innan den förvandlades. Oavsett vampyrens fysiska utseende så äger alla vampyrer förhöjda fysiska förmågor jämfört med vanliga dödliga vargar. De har starkare sinnen, och är bland annat starkare och snabbare än dödliga vargar som inte själva äger en förhöjd fysisk förmåga som magisk kraft. Alla vampyrer har två sinnen eller fysiska förmågor som är ytterligare förstärkta till en närmast onaturlig nivå. Vilka två sinnen eller fysiska förmågor som förstärks extra mycket varierar från individ till individ. Oavsett sitt fysiska yttre så äger vampyrer även en sällsam dragningskraft. De läker också onaturligt snabbt från skador.

Vampyrer åldras inte fysiskt, och kan därför inte dö av ålder. En vampyr som förvandlades som valp kommer för alltid ha den fysiska kroppen av en valp, även om den mentalt blir äldre.

Vampyrer har en fysisk kropp, trots att de ofta ses som onaturliga väsen. Vampyrer har därför fortfarande exempelvis såväl skugga som spegelbild, och lämnar fortfarande spår efter sig. Vampyrer saknar dock en egen doft, och luktar snarare av de områden de befunnit sig i, eller vargar de mött.

Vampyrer kräver blod för att överleva, och kan endast livnära sig på andra vargars blod. Alla vampyrer drivs av en stark hunger, vilken de endast kan stilla med just blod. Utan vargblod förlorar en vampyr sina förhöjda förmågor, blir svaga och kommer till slut att torka ut och mumifieras. En vampyr kan inte svälta ihjäl, utan faller i djup dvala i sin uttorkade form, vilket lämnar dem väldigt svaga och sårbara. Den här processen kan dras ut på genom att vampyren förtär djurblod istället för vargars blod, men djurblod räcker inte i längden, och en vampyr som lever enbart på djurblod kommer förlora sina förmågor och slutligen torka ut. En mumifierad vampyr kan väckas till liv på nytt med vargblod. Vid stark hunger skiftar vampyrers ögon till röda nyanser.

Vampyrer är bannlysta från ljuset av Gudarna, och solljus bränner en vampyr värre än eld. En vampyr som kommer i kontakt med direkt solljus blir genast svårt bränd, och skadorna från solljus tar längre tid att läka för en vampyr än andra skador. De är även känsliga mot yttre ljuskrafter och eld.

Mentalitet

Vilken mentalitet en vampyr har varierar från individ till individ. Den behåller vanligen samma mentalitet som den hade som levande, och kan precis som levande vargar komma att utvecklas och förändras mentalt och personlighetsmässigt med tiden.

Krafter

Vampyrer kan aldrig äga några magiska krafter. En vampyrs förhöjda fysiska förmåga härstammar inte från några magiska krafter.

Kultur

En vampyrs kultur varierar beroende på vilken kultur den kom ifrån som levande. Vargar från alla kulturer kan bli vampyrer, och de behöver inte avsäga sig sina kulturella grunder för att de har blivit vampyrer.

Historia

Ingen vet exakt när eller var vampyrerna uppkom. Det finns otaliga sägner om varifrån vampyrer härstammar, men det är troligt att de första vampyrerna uppkom redan så tidigt som under den Tidiga åldern, utanför Numoori. Vampyrerna invandrade för första gången i Numoori först under den Mörka åldern.

Den första vampyren att nå Numoori var Demetrius. I hans spår följde senare Zafrina och Even, och den förbannelsen som skulle komma att drabba landet. Vampyrerna hade sin storhetstid under den Mörka åldern, då de härjade fritt och ohindrade i landet. Deras makt gjorde dem arroganta och oförsiktiga, och mot slutet av den Mörka åldern hade en motståndsrörelse i formen av en flock med vampyrjägare vuxit fram.

Under Kraftåldern växte sig vampyrjägarna så starka att de lyckades jaga vampyrerna på flykten, och Numoori lämnades vampyrfritt i hundra år. Landet återhämtade sig och blomstrade på nytt, och sakta men säkert så återvände vampyrerna till Numoori. Under de vampyrfria åren hade vampyrjägarnas antal minskat kraftigt, och invånarna i landet hade börjat avfärda vampyrer som sagor och legender. Vampyrerna höll under Kraftåldern en lägre profil än förut, men efter att de under de senaste århundradena lyckades i det närmaste utrota sina fiender så har vampyrernas antal åter börjat växa i antal.

Övrigt

Sägner

Det finns många sägner om hur vampyrer uppkom från första början. En sägen berättar om hur flera svartvargar utanför Numoori för många årtusenden sedan strävade efter oändlig makt. De ville höja sig över alla andra dödliga och bli likt gudarna själva; odödliga. Dessa svartvargar ingick en pakt med demoner - aspekter av kaos som själva ville ha mer makt till sin sida - och fick genom dem otroliga förmågor. Deras kroppar slutade åldras, och de läkte skador onaturligt snabbt. De blev starkare, snabbare och uthålligare än vanliga vargar.

Gudarna såg svartvargarna, vampyrerna, och hur de gick emot världens balans. De straffade dem genom att utesluta dem ur balansen helt. Vampyrerna ingick nu inte längre i gudarnas balans, och de förlorade därför kopplingen till dem. De hade inte längre några magiska krafter. De kunde inte längre beträda helig mark, och deras kroppar brändes av solens ljus. Deras odödlighet resulterade i ett limbo mellan död och liv, där de inte längre räknades till gudarnas levande, men inte heller tilläts vandra vidare till den eviga friden i döden.

Vampyrerna själva såg till en början inte straffet som en stor förlust, jämtemot den makt de nu ägde, men långsamt över åren så kom deras själar att förtvina. Sakta började de inse nackdelarna med vad de gjort, och de insåg snart att de inte var så odödliga som de först hade trott. De fick svåra brännskador och gick en säker död till mötes när de vandrade i solens ljus. Utan något eget liv så drabbades de av en olidlig, omättbar hunger som endast kunde lugnas genom att förtära andra vargars livskraft; deras blod. De kunde fortfarande äta kött och dricka blodet från andra djur, men hur lyckade deras jakter än var så svalt de ihjäl utan vargars blod.

En annan sägen påstår att vampyrerna, likt demonerna, är aspekter av kaos skapade av Tenrai för att bidra till balansen i världen. Efter att de spridit sig för mycket och balansen blev skev så gavs vampyrerna fiender i formen av sina egna svagheter och dödliga vargar som givits kunskapen att bekämpa dem, för att återställa balansen i världen på nytt.

Skapare och Skapelser

Bandet mellan en Skapare och dess Skapelser är starkt, men relationen mellan individerna varierar. En Skapare är den vampyr som förvandlat en levande varg till en ny vampyr, medan den nya vampyren ses som dess Skapelse. Skaparen kallas även ibland bland annat för fader/moder, frälsare eller mästare, medan Skapelser ibland kallas för underlydande, barn, trälar eller slavar. Vad Skapare och Skapelser kallar varandra återspeglar ofta den relation de har till varandra.

Bandet mellan Skaparen och dess Skapelser kallas ofta för blodsband, då det uppkommer vid förvandlandet av Skapelsen från dödlig till vampyr med hjälp av Skaparens blod. Detta band tillåter Skaparen att ha ett stort inflytande över sina Skapelser och deras handlingar. Inflytandet är dock inte absolut, och en Skapelse kan välja att kämpa mot inflytandet. Inflytandet är vanligen starkast när de befinner sig i närheten av varandra. Bandet tillåter Skaparen och dess Skapelser att känna varandras närhet, om än inte exakta positioner. Skapare och Skapelser kan även använda bandet för att kalla på varandra i formen av en känsla. Det är svårare för en Skapelse att motstå kallelsen från sin Skapare, än vad det är för Skaparen att ignorera en kallelse från en av sina Skapelser.

Att bli vampyr

För att förvandlas till vampyr så måste vargen i fråga vara döende av blodförlust. Vargen kan ha blivit tömd på blod av en vampyr, eller på annat vis förlorat väldigt mycket blod. Vargen måste sedan få i sig vampyrblod från sin skapare för att förvandlas. Detta kan ske genom att skaparen (vampyren) själv injicerar sitt blod i vargen, eller genom att vargen själv får dricka blodet från sin skapare. Det kan sedan dröja upp till ett dygn innan den nyförvandlade sedan återuppstår och vaknar som en vampyr.

Om en levande varg som inte är döende av blodförlust dricker vampyrblod så sker ingen förvandling. Vargen i fråga måste ha mer eller mindre tömts på sitt levande blod för att kunna förvandlas. Vampyrblod har istället en i det närmaste rusliknande effekt på levande vargar, och är beroendeframkallande.

Notiser

  • Alla Numooris vampyrer härstammar från en av de tre blodslinjerna; Demetrius, Zafrina eller Even.
  • Vampyrer är redan döda, och kan därför inte återupplivas. När en vampyr dör så är den död för evigt. Vampyrer kan inte heller bli andevargar.
  • Eftersom att de redan är döda så har vampyrer inte heller någon resistens mot zombieviruset. En vampyr som smittas av viruset övertas därför direkt av det.
  • Vampyrer kan vara vakna om dagen, men inte beträda direkt eller skarpt solljus då de genast bränns. En vampyr kan överleva dagtid om den befinner sig i djup skugga. Vampyrer kan även i begränsad mån klara diffust ljus, där solen exempelvis är dold bakom tjocka moln eller silat genom ett mer opakt material, men blir försvagade och mer sårbara av det diffusa ljuset även om de inte direkt bränns.
  • De kan inte beträda helig mark, och påverkas negativt av sådant som är heligt inför Gudarna. Detta inkluderar en del helig sång och bön, vilket kan påverka vampyrer genom att exempelvis hindra dem från att närma sig. Det är dock få idag som har kunskap om dessa sånger och böner. Valpar, som nytt liv i världen, ses också som heliga, och vampyrer kan inte beträda en valplya utan att bli inbjuden.

Spelade Vampyrer i Numoori:

Levande:

Avlidna:


Demetrius Zafrina Even
Locura, Tavar, Yakuza, Barakiel Valiquette Zachary, Idunn, Arkal
Ayame (namnlös npc)
Amanita