FANDOM


Varg
Gravarg
Basfakta
Namn Varg

Gråvarg
Gråblod

Storlek Varierande
Vanliga krafter Varierande
Färger Varierande
Övriga karaktäristiska drag --
Styrkor --
Svagheter --
Historia
Härstamning Uråldrig ras
Sub-raser Grundras för nästan alla andra raser
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell ras
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Termen "Gråvarg" kan syfta på två saker - en varg av urarten Gråvarg (vanlig varg) eller en varg av blandat blod som på grund av sitt blandade blod inte längre ses som någon annan ras. En varg som är en korsning mellan flera raser kallas även ibland för "Gråblod".

Vargen är grundrasen för nästan alla raser och arter i Numoori. Vargar förekommer i många undergrupper och grenar ut i flera vargraser och andra arter. Från början fanns det endast gråvargar, vitvargar, svartvargar och stäppvargar. Ur dessa raser härstammar en mängd olika yngre raser. Isvargar, bergsvargar, nattvargar, dimmvargar och skuggvargar är alla exempel på raser som kommer från vanlig varg. Arter som fakarger och drakarger har också alla sitt ursprung ur vargen.

Idag har vargarna olika utseenden, med olika krafter. Det finns knappt något kvar som heter "Vanlig kraftlös varg" numera. Det som däremot har blivit vanligare är att vargar med okänd bakgrund eller med många korsade arter i blodet kallas för gråvargar eller gråblod. Ibland används dessa ord även som skällsord bland renblodiga vargar. Idag är korsningar mellan arter och raser väldigt vanligt eftersom att de stora, gamla flockarna av renrasiga släkter långsamt har dött ut, samtidigt som flockar av blandad härstamning blir allt vanligare. Detta gör att fler och fler inte längre ser det som något underligt att någon är gråvarg.

En gråvarg behöver inte nödvändigtvis se ut som en "vanlig varg" då den kan ha nästan vilken härstamning som helst, men det förekommer självklart fortfarande vanliga vargar, med vanliga varg-utseenden. Om en varg har fyra eller fler raser i blodet räknas den också som gråvarg. Helt renrasiga gråvargar existerar fortfarande, men är betydligt ovanligare än gråvargar som härstammar ur korsningar mellan många andra arter.


Mentalitet

Gråvargarnas mentalitet varierar kraftigt från individ till individ, då arten i regel idag ofta är en korsning av många andra raser. Beroende på vilken bakgrund och släkt individen har så varierar personlighet och mentalitet mycket.


Magier

Gråvargarna kan ha väldigt varierande krafter, med undantag endast för en del blodsätter som endast förekommer hos andra renrasiga raser.


Övriga färdigheter

Gråvargens färdigheter varierar kraftigt beroende på vargens härstamning och vilka andra raser den eventuellt är besläktad med. Den vanliga gråvargen har ingag egna unika rasfärdigheter, men kan ha färdigheter från andra släkten om den är en korsning mellan flera arter.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

Gråvargen är ursprunget till nästan alla världens vargraser. Under den Tidiga Åldern kom urrasen att förgrenas och utvecklas till flera andra raser. Gråvargarna levde tillsammans med de andra urarterna; Vitvarg, Svartvarg och Stäppvarg.


Den Mörka Åldern

Gråvargarna kom under den Mörka Åldern att utvecklas och formas, och bildade många av de raser som lever i Numoori idag.


Kraftåldern

Renrasiga Gråvargar som inte var korsningar mellan många andra raser blev färre, men var fortfarande närvarande. Ordet "Gråblod" kom att användas som skällsord för vargar som inte var renrasiga.


Modern Tid

Idag är det vanligt att vargar med okänd härstamning eller som är korsningar mellan flera olika raser kallas för Gråvargar. Det finns fortfarande vargar kvar av den uråldriga rasen, men de är inte alls lika många som vad de en gång varit.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Vargar som är av blandat blod mellan flera olika raser kallas gärna för Gråvargar, vilket gör att de flesta raser kan komma att återgå till Gråvarg, precis som de en gång i tiden har utvecklats från Gråvargarna.