Numoori och Wikin

Numooris Wiki är en förlängning av rollspelsforumet Numoori, och de regler som finns på Numooris forum gäller även i Wikin.

Numoori är en väldigt öppen och fri sida för såväl nybörjare som veteraner inom forumrollspel. Vi har inga större krav på aktivitet, och ser hellre att alla känner sig välkomna och kan ha roligt utan att behöva oroa sig för rollspelslängd. Vi har dock ett par regler som det är viktigt att du bekantar dig med. De är till för att skapa en så trevlig stämning som möjligt för alla spelare på sidan.

Du hittar forumets egna regler via länken här: Regler

Wiki Regler

Skapande och Redigerande av sidor

När du skapar en ny sida på Wikin så ska du använda dig av de mallar som finns listade under Guide -> Skapa ny sida till... i Huvudmenyn. Läs hur du kopierar och använder mallara innan du skapar en sida. Du hittar information om hur mallar fungerar under Guide -> Hur fungerar... -> Mallar

Egna sidor

Du har rätten att skapa och ändra informationen på dina egna sidor; d.v.s din Spelarsida, och dina Karaktärers sidor. Du väljer själv hur mycket eller lite information du vill dela på dina sidor.

Andras sidor

Du får lov att skapa och fylla i information till andra spelares karaktärer, men du måste se till att informationen stämmer. Gå inte in och ändra information på någon annan spelares sida om spelaren själv inte har gått med på det. Om du skapar en sida till en annan spelare, d.v.s en spelarsida, så får du inte utge information om den andra spelaren som den kanske inte vill dela online. Innan du skapar en ny sida till en annan spelare eller dess karaktärer så ska du också kontrollera att det inte redan finns sidor för dessa för att undvika dubletter.

Officiella infosidor

Om du ser att en officiell infosida saknas på Wikin, t.ex om det saknas en sida till ett område eller en officiell ras, så vill vi att du hör av dig till Crew så att vi får veta att sidan saknas. Om det saknas information på en officiell infosida så får du lov att fylla i den information som saknas, men du måste se till att informationen du fyller i stämmer. Du får inte lov att ändra på officiella infosidor med felaktig eller missledande information. Crew är tacksamma för den hjälp vi får med att fylla i info på Wikin, men vi ber er att bara fylla i sådant ni faktiskt vet, så att informationen på Wikin förblir så korrekt som möjligt.

Raderande av sidor

Du får inte lov att radera sidor på Wikin. Detta gäller såväl Karaktärssidor som Spelarsidor. Vi vill spara sidorna till gamla karaktärer, även om de är döda eller har lämnat landet, för att bevara Numooris historia. Döda karaktärers sidor får inte heller byta namn och information för att passa en ny karaktär, utan skapa istället en ny sida till den nya karaktären.

Om du har råkat stava titeln på din sida fel så kan du ändra namnet på sidan genom att välja Rename under pilen bredvid Edit på din sida. Om du är osäker eller inte kan ändra namnet själv på sidan så kan du kontakta oss i Crew så hjälper vi dig.

Om du har råkat skapa en dublett av en sida så kontakta Crew så kan vi hjälpa dig att ta bort dubletten och göra eventuella omdirigeringar om det behövs.

Felaktig eller Missledande information, och Stavfel

Du får inte lov att skriva felaktig eller missledande information på någon av Wikins sidor. Skriv eller ändra inte andra spelares, karaktärers eller officiella infosidors information till något som inte stämmer. Om du upptäcker att någon information på Wikin som inte stämmer så är det okej att justera sidorna så att informationen blir korrekt. Om du upptäcker flera eller några större felaktigheter i informationen på Wikin, så ta kontakt med Crew så att vi kan se över och ändra det som behövs.

Det är även helt okej att gå in och rätta stavfel på sidor.

Almänna Regler

Copyright: Bilder, foton eller annat material

Det finns en lag som heter Upphovsrättslagen, eller Copyright. Beroende på vilken Copyright Licens som ett material har så betyder det att du får eller inte får lov att använda materialet på vissa sätt utan tillstånd från materialets ägare/skapare. Med "material" så syftas vi på exempelvis bilder, foton, sprites, ljudfiler eller videos. Att en bild går att hitta via Google eller Pinterest betyder inte att bilden är helt fri att använda utan tillstånd. Med "använda" syftas det på att t.ex kalkera eller manipulera ett fotografi, fylla i någon annans lineart, ladda upp andras bilder, eller liknande. En snabb förklaring av licenserna är:

  • Attribution: Du måste ge credit för materialet där du använder det.
  • Share Alike: Om du använder materialet för att skapa en egen bild så måste du låta andra använda din bild under samma licens.
  • NonCommercial: Du får inte lov att tjäna pengar på något du gjort som använder materialet.
  • NoDerivs/NoDerivates: Du får använda materialet så som det är, men inte ändra det.
  • Public Domain: Materialet är helt fritt att använda, även kommersiellt och utan att ge credit.

Var noggrann med att ta reda på vilken licens materialet du använder har, så att du vet om du får lov att använda det eller inte. Ge credit för det material du använder (skriv upp namnet på och länka till ägaren av materialet där det används), om det inte är public domain. Att använda ett material som du inte får lov att använda kan räknas som stöld, och Numoori tar inte ansvar för stöld eller brott av våra medlemmar. Vi i Crew är tacksamma för att ni inte använder någon annans material utan tillstånd, då det kan orsaka problem för hela sidan. Du kan läsa mer om Copyright licenser i den här tråden.

Oro, Otrygghet eller Bråk mellan medlemmar

Skulle du av någon anledning känna dig orolig eller otrygg på Numoori, på Wikin eller i någon av Numooris gruppchatter, så kontakta oss i Crew så att vi kan hjälpa dig. Vi vill att Numoori är och förblir en trygg och säker plats för alla våra medlemmar, oavsett ålder eller bakgrund. Vi vill därför höra från dig som medlem om där är någonting vi kan hjälpa dig med för att göra Numoori till en tryggare plats. Känner du dig utsatt i någon situation, oavsett om det är på sidan eller i någon av våra gruppchatter, så tveka inte med att vända dig till oss. Vi i Crew finns här för att hjälpa dig.

Upplever du att du är otrygg i en situation rörande Numoori, att du känner dig hotad, påhoppad eller mobbad, så ta genast kontakt med Crew så att vi kan hjälpa dig att lösa problemet.

Skulle det uppstå öppna bråk mellan medlemmar så ska detta i första hand lösas mellan medlemmarna själva, och endast mellan de involverade medlemmarna. Om ett bråk inte kan lösas mellan de involverade medlemmarna så ska Crew kontaktas så att vi kan hjälpa till att lösa bråket. Medlemmar utanför bråket får inte öppet påpeka eller kommentera det, då det snabbt kan leda till påhopp mot enskilda medlemmar. Ser du att ett bråk är på väg att bryta ut så kontakta Crew.

Grovt språk, Känsliga ämnen och Sexuellt innehåll

Svordomar kan och får förekomma i rollspelen, med måtta. Undvik onödigt grova uttryck, rasistiska åsikter och kränkningar. Detsamma gäller på Wikin. Det är exempelvis okej att citera rollspel innehållande ett måttligt grovt språk. Det är däremot inte okej att fylla i sidor med grova svordomar. Håll informationen på Wiki sidorna fri från opassande språk.

Undvik Känsliga ämnen och utförligt Sexuellt innehåll i såväl rollspelen som på Wikin. Detta inkluderar utförliga beskrivningar av grovt våld, kön eller samlag. Numoori är en sida som är öppen för alla åldrar, och för personer från alla delar av livet, med olika erfarenheter. Vi vill därför att denna typ av grova och känsliga ämnen hålls utanför forumen. Skulle grova opassande ämnen förekomma i rollspelen eller på Wikin så kommer Crew be er att ändra era inlägg, och i värsta fall censurera era inlägg åt er genom att ta bort det opassande helt om ni inte gör det själva.

 Identitet

Du får inte lov att påstå att du är någon annan än dig själv. För varje karaktär du skapar så ska du markera att det är just Du som spelar Dina karaktärer. Du gör det i forumet genom att fylla i fältet "Spelare" på dina karaktärers profiler. På Wikin gör du det genom att fylla i ditt spelarnamn i karaktärsinfon på dina karaktärers sidor, och genom att skriva upp dina karaktärer på din egen spelarsida. Du kan använda ditt riktiga såväl som ett påhittat spelarnamn. Enligt svensk lag får du inte lov att utge dig för att vara en annan person än dig själv. Du får alltså inte skapa två karaktärer under olika namn och påstå att du är två olika spelare.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.