Numoori Wiki
Advertisement
Numoori Wiki

Numooris Wiki är en förlängning av rollspelsforumet Numoori, och de regler som finns på Numooris forum gäller även här. Numoori är en väldigt öppen och fri sida för såväl nybörjare som veteraner inom forumrollspel. Vi har inga större krav på aktivitet, och ser hellre att alla känner sig välkomna och kan ha roligt utan att behöva oroa sig för rollspelslängd. Vi har dock ett par regler som det är viktigt att du bekantar dig med. De är till för att skapa en så trevlig stämning som möjligt för alla spelare på sidan.

Du hittar forumets egna regler via länken här:  Regler

Nedan följer regler som gäller specifikt för Numoori Wiki.

Visa hänsyn

Visa respekt och hänsyn för alla sidans medlemmar, inkluderat Numooris Crew. Det är inte okej att kalla andra medlemmar för namn, anklaga, förolämpa eller på annat vis avsiktligt såra, kränka eller utnyttja andra medlemmar. Använd inte fördomsfullt språk, inkluderat svordomar och förolämpningar som förnedrar eller nedvärderar en person eller grupp baserat på deras kön, sexuella läggning, etnicitet, nationalitet, religion, eller liknande.

Följ guiderna

Följ guiderna vid skapande eller ändrande av sidor och information Innan du skapar en ny sida på wikin, så ta en titt på wikins guider så att sidorna som skapas förblir enhetliga med liknande utformning, för att göra det så enkelt som möjligt för medlemmar att överblicka och hitta information. Behöver du hjälp? Ta kontakt med en av Numooris Crew genom att skicka ett meddelande i forumet för Wiki-relaterade frågor och hjälp, eller kontakta oss på Discord.

Du hittar guiderna och mallar till nya sidor via "Guide" i huvudmenyn.

En bild som visar Numoori Wikis huvudmeny, med "Guide" alternativet inringat i gul färg.

Spelarsidor

Dela aldrig med dig av mer information än vad du är bekväm med! All info du delar om dig själv på Numoori Wiki är tillgänglig för alla på internet, och inte bara Numooris medlemmar. Dela därför endast sådant du känner dig bekväm och trygg med att dela. Ge inte ut din exakta adress, och undvik att dela din exakta ålder och ditt fulla namn om du är minderårig.

Du får inte lov att dela information om andra spelare som de inte själva har gått med på att dela på wikin. Dela inte andra spelares riktiga namn, adress, ålder eller liknande information utan att spelaren själv godkänt och gått med på detta.

Karaktärssidor

Alla medlemmar på Numoori har rätten att skapa wiki-sidor till och fylla i information om karaktärer från Numoori. Det är upp till varje medlem att se till att informationen som skrivs är så korrekt som möjligt. Du får inte lov att skriva falska påståenden om karaktärer på deras wiki-sidor, och det är inte okej att nedvärdera någon annan spelares karaktär i hur du skriver om den på wikin. Kontrollera även om en karaktär redan har en sida på wikin eller inte innan du skapar en ny sida, för att undvika dubletter.

Officiella infosidor

Om du ser att en officiell infosida saknas på Wikin, t.ex om det saknas en sida till ett område eller en officiell ras, så vill vi att du hör av dig till Crew så att vi får veta att sidan saknas. Om det saknas information på en officiell infosida så får du lov att fylla i den information som saknas, men du måste se till att informationen du fyller i stämmer. Du får inte lov att ändra på officiella infosidor med felaktig eller missledande information. Crew är tacksamma för den hjälp vi får med att fylla i info på Wikin, men vi ber er att bara fylla i sådant ni faktiskt vet, så att informationen på Wikin förblir så korrekt som möjligt.

Raderande av sidor

Du får inte lov att radera sidor på Wikin. Detta gäller såväl Karaktärssidor som Spelarsidor. Vi vill spara sidorna till gamla karaktärer, även om de är döda eller har lämnat landet, för att bevara Numooris historia. Döda karaktärers sidor får inte heller byta namn och information för att passa en ny karaktär, utan skapa istället en ny sida till den nya karaktären.

  • Om du har råkat stava titeln på din sida fel så kan du ändra namnet på sidan genom att välja Move under pilen bredvid Edit på din sida. Om du är osäker eller inte kan ändra namnet själv på sidan så kan du kontakta oss i Crew så hjälper vi dig.
  • Om du har råkat skapa en dublett av en sida så kontakta Crew så kan vi hjälpa dig att ta bort dubletten och göra eventuella omdirigeringar om det behövs.
  • Om en ny karaktär delar samma namn som en gammal karaktär så kontakta Crew så hjälper vi dig att döpa sidan eller sidorna så att det går att skilja karaktärerna åt.

Stavfel och andra missar

Det är alltid okej att gå in och rätta stavfel på sidor. Om du upptäcker ett uppenbart stavfel på någon sida så är det helt okej att rätta det.

Du får inte lov att skriva felaktig eller missledande information på någon av Wikins sidor. Skriv eller ändra inte andra spelares, karaktärers eller officiella infosidors information till något som inte stämmer. Om du upptäcker att någon information på Wikin som inte stämmer så är det okej att justera sidorna så att informationen blir korrekt. Om du upptäcker flera eller några större felaktigheter i informationen på Wikin, så ta kontakt med Crew så att vi kan se över och ändra det som behövs.

Copyright: Bilder, foton eller annat material

Upphovsrättslagen, eller Copyright, gäller på såväl Numooris forum som på Wikin. Det betyder att du inte får lov att använda dig av material (bilder, foton, video, musik, mm) som du inte själv skapat, eller har tillstånd att använda. Tillstånd kan ges av materialets skapare, ägare, eller av den Copyright licens materialet i fråga har. Ge credit för det material du använder (skriv upp namnet på och länka till ägaren av materialet där det används). Det enda material du får lov att använda helt fritt utan credit är det du gjort själv, eller material med licensen Public Domain. En snabb förklaring av licenserna är:

  • Attribution: Du måste ge credit för materialet där du använder det.
  • Share Alike: Om du använder materialet för att skapa en egen bild så måste du låta andra använda din bild under samma licens.
  • NonCommercial: Du får inte lov att tjäna pengar eller annan valuta på något du gjort som använder materialet.
  • NoDerivs / NoDerivates: Du får använda materialet så som det är, men inte ändra det.
  • Public Domain / CC0: Materialet är helt fritt att använda, även kommersiellt och utan att ge credit.

Att använda ett material som du inte får lov att använda kan räknas som stöld, och Numoori tar inte ansvar för stöld eller brott av våra medlemmar. Vi i Crew är tacksamma för att du inte använder någon annans material utan tillstånd, då det kan orsaka problem för hela sidan. Crew bibehåller rätten att ändra eller ta bort material från sidan som delats eller lagts upp utan tillstånd från materialets ägare. Du kan läsa mer om Copyright licenser i den här tråden i forumet.

Identitet

Du får inte lov att påstå att du är någon annan än dig själv. För varje karaktär du skapar så ska du markera att det är just Du som spelar Dina karaktärer. Du får inte skapa två karaktärer under olika namn och påstå att du är två olika spelare. Du markerar att en karaktär spelas av just Dig i forumet genom att fylla i fältet "Spelas av" på dina karaktärers profiler. På Wikin gör du det genom att fylla i ditt spelarnamn i karaktärsinfon på dina karaktärers sidor, och genom att skriva upp dina karaktärer på din egen spelarsida.

  • Ditt spelarnamn kan vara ett påhittat namn.
  • Kom ihåg att använda samma spelarnamn på alla dina karaktärer.
Advertisement