Numoori Wiki
Advertisement
Numoori Wiki

En varg som smittats av zombieviruset kallas för zombie, oavsett ursprungsras. Viruset kan smitta alla typer av vargar, unga som gamla, gråblod såväl som renblodiga individer. Smittan sprider sig via kroppsvätskor, så som saliv eller blod, och sprids därför vanligen via bett. En varg som smittats kan gå utan symptom i upp till ett år, men oftast insjuknar individen långt tidigare. Det är dock inte alla vargar som biter eller blivit bitna av zombies som smittas, men risken är större än chansen att klara sig undan viruset.

Fysik

En zombies fysik varierar kraftigt från individ till individ. Vargar av alla raser kan smittas och bli till zombies. De har dock ofta ett väldigt groteskt trasigt utseende på grund av att deras kroppar ruttnar och inte kan läka.

Mentalitet

Zombies saknar direkt tankeförmåga. De kan ibland skiljas från varandra i hur aggressivt de anfaller potentiella byten, men alla zombies lever för att sprida viruset vidare och har inga rationella tankar.

Krafter

Zombies är helt kraftlösa. Den smittade behåller sina vanliga krafter under hela smittoperioden, fram tills hjärtat slutar slå och den dödförklaras. När viruset tagit över och den döda går igen finns inga krafter kvar.

Kan inte få:
  • Krafter överhuvudtaget efter att vargen dött


Virus och insjuknande

Ett hemskt virus sprider sig i Numoori. Ett virus som förs från byte till varg, eller varg till varg, och förvandlar den smittade till ett monster. Dessa monster har i folkmun kommit att kallas för zombies.

När en varg smittats av zombieviruset kan den fortsätta leva sitt vanliga liv helt ovetande om att den är sjuk i så länge som ett helt år, men vanligen insjuknar vargen redan betydligt tidigare. Smittan förs vidare via kroppsvätskor, som exempelvis saliv eller blod. Smittobärare kan sprida viruset även innan den själv har börjat visa symptom. Skulle en varg som blivit smittad få valpar så går valparna, och ofta även partnern samma öde som den smittade till mötes.

När vargen väl börjar insjukna och visa symptom sker det oftast ganska fort. Vargen kan uppleva oförklarlig, molande smärta, illamående, yrsel och andra olika krämpor. Vargen får hög feber då kroppen försöker försvara sig mot viruset som kämpar för att få kontrollen. Symptomen kan vara i upp till två veckor, och under den här tiden börjar den smittade ofta hosta och kräkas blod. Ganska snart börjar viruset etablera sig i individens hjärna och ta över kroppens olika funktioner, vilket ger dålig koordinationsförmåga, talproblem och svår huvudvärk.

Efter ett tag orkar inte kroppen kämpa mot smärtorna, illamåendet och de andra symptomen längre och stänger ner. Hjärtat slutar slå och vargen räknas som död. Oftast sker detta i form av en hjärtattack, eller om en annan varg skulle döda den smittade. Oavsett hur hjärtat slutar slå så får viruset äntligen den chans det väntat på. Medan kroppen är död tar det över helt och startar sedan upp kroppen igen. Till en början ser vargen ut precis som innan den dog, men då kroppen inte längre är levande, utan endast styrs av viruset, kommer den börja ruttna precis som en vanlig död kropp. Ett kort tag efter att vargen dött fungerar fortfarande hjärnan till viss del, vilket innebär att individen fortfarande har minnen och delvis kan tänka själv. Hjärnan dör dock snart av syrebrist då hjärtat inte längre pumpar runt blodet i kroppen.

En zombie jagar och äter andra vargar, då viruset vill sprida sig vidare. Ett starkt virus kan hålla sitt lik på benen i många år, till dess att kroppen fallit i bitar av förruttnelse, eller blivit förstört på annan väg. En zombies skador kan aldrig läka, hur små eller stora de än är. Om huvudet avlägsnas från zombien, så att viruset i hjärnan inte längre kan styra kroppen, räknas den som död.

Övrigt

Smittorisk
En varg som biter en zombie, eller blir biten av en zombie, blir inte nödvändigtvis smittad av viruset. Risken att bli smittad är större än chansen att inte smittas, men alla vargar som kommer i fysisk kontakt med smittade individer blir inte smittade.

Advertisement